You are here: Domů Města

Města

 • Dříve převážně rybářské, dnes malé turistické místo, Promajna se nachází na úpatí Biokova, 4 km jižně od Baške Vode. Jméno dostala po zdroji života – Slunci (promaljanje - vysvitnutí Slunce), poprvé je zaznamenáno 1674 roku. Ovšem veliké množství archeologických nálezů (keramika, amfore, mince, tegule atd.) svědčí o životě na tomto prostoru už v II století před naším letopočtem. V jednom hrobě jsou nalezeny i zlaté šperky (náhrdelník s perlami, náramek a prsten), což je nejvýznamnější nález z pozdní antiky v oblasti Makarského přímoří, a (terminační cipus) hraniční kámen (použit jako náhrobní) s uklesaným křížem (VI – VII století) je nejstarším křesťanským symbolem nalezeným v této oblasti.
  Dlouhá bílá oblázková pláž lemována borovicemi se vším potřebným vybavením, čiré teplé moře, čistý vzduch a udržované okolí jsou hlavní charakteristiky Promajne. Začátky turistiky jsou povázány s vybudováním nedalekého Dječjeg Sela, léčebny pro nemoci cest dýchacích. V posledních deseti letech bylo vystavěno mnoho soukromých domů, které nabízí kvalitní pokoje a apartmány, místo disponuje vysoce kvalitním hotelovým ubytováním.
  Pěkně upravené místo má všechny základní náplně potřebné turistům (pošta, obchody, turistické agence, směnárna), a v místních restauracích se nabízejí gastronomske speciality dalmátské i mezinárodní kuchyně. Dominantou centra města je zvonice a prostranný kostel Všech Svatých (1999). Začátkem XXI století Promajna dostává několik cen jakožto jedno z nejupravenějších míst na Jadranu - „Modrou květinu“.

 • Markarská riviéra ve střední Dalmácii je oblíbenou turistickou destinací a jedná se asi o 50 km dlouhý přímořský pás pod horou Biokovo od Brely po Živogosće. Jejím středem je město Makarska, které dalo jméno i riviéře. Celé pobřeží, tedy včetně města, je typické bujnou vegetací borových a olivovníkových hájů. Záliv, v němž se město nachází, je chráněn z jedné strany poloostrovem sv. Petra a z druhé mysem Osejava, takže zdejší oblázkové pláže a relativně klidné moře poskytují ideální podmínky ke koupání. Charakteristická je rovněž silueta skal, tyčících se nad městem a zátokou. Lokalitu původně osídlili Římané, kteří ji rovněž dali jméno – Muicurum, poté ji osídlili Slované, Turci, Benátčané. Centrem města je moderní část s náměstím Bratra Andreje Kačiće-Miošiće a pak dvě pobřežní promenády, lemované množstvím hotelů, restaurací a barů. Ve starém městě, které se rozevírá směrem k pobřeží, najdete dva kláštery. Jednak klášter sv. Filipa Neri s fragmenty pocházejícími ještě z dob římské říše a františkánský klášter, kde dnes sídlí muzeum měkkýšů. Makarska nabízí krom koupání rovněž další varianty sportovního vyžití, ať už nejrůznější vodní sporty nebo pěší túry na nedalekou horu Biokovo.

 • Malé, malebné turistické místo na úpatí Biokova, 5 km jižně od Baške Vode. Bratuš je obydlen od XVII století a prvně je zaznamenán 1674 roku, ovšem prahistorická lokalita s ilirskou mohylou nad místem a archeologické nálezy svědčí o životě na tomto území už před dvěmi tisíci léty. Pozornost návštěvníků Bratuše upoutá zachovalá dalmátská architektura, nejvýznamnější jsou Kačićevi dvori, komplex obytných a hospodářských budov v centru místa. Rybářskou tradici zaměnila turistika. Turistům se nabízí především pokoje a apartmány v soukromých domech, krámek a pohostinské objekty, a bílá dlouhá oblázková pláž.

 • Vzdálenost od Baške Vody : kolem 2 km. smerem na východ . Vesnicka stojí na samém upatí Biokova na 150 m. Nadmorské výšky . Nejstarší a nejcennejší památkou je samotné jméno – Biston – z antických casu . Pocet obyvatel : 150 . Turistická kapacita kolem 30 lužek v soukromí . Restaurace – sklípek . Obchod . Kostely : sv . Roko ( XV.st. ) Nanebevzetí Panní Marie ( 1636 ). Staré náhrobky . Ukázky výborne zachovalé dalmátské tradicní architektury.Pramenitá voda .

 • Jadran něžně líbá perleťově bílé pláže a Slunce vesele rozprostírá životadárné paprsky po zeleném koberci na úpatí velebného Biokova. Zděděné od Boha a člověka, někde mezi nebem a zemí, mezi činem a snem. Od starých časů a ilyrského národa, antiky a římské Aronie až po nové časy zbyly stopy, které obohacují každého.
  Dobry odpočinek zaručují rodinné domy plné dobrosrdečnosti a pohostinnosti, vysoce kvalitní pohodlné hotely korunovány zlatými hvězdičkami a kempy. Věčné vřídlo básnické inspirace a krásy života, moře volá po užívání v šťastných chvilkách, které navždy zůstávají v srdcích a očích těch, kteří milují život. Uvolněte se a zapomeňte na všechny starosti, ve stínu palem a borovic, na pozvolné procházce podle moře, ve společnosti blízkých. Vdechujte zdraví z plných plic a ponořte se do voňavé rosy na smrkovém jehličí, listech révy, oliv a palem, objevte proč bylo dávno napsáno, že tady i umírající člověk znova ožívá!

 • V srdci Dalmácie, v ekologicky nejčistší části nejčistšího moře na světě, leží Podgora - Princezna chorvatského Jadranu. Podgora je připojena k Evropě a světu letiště Split a Dubrovnik, jadranské magistrále a hlavními dopravními dalmatskými středisky. Pod skalních útesů Biokova, obroubnen s náhrdelníkí středomořského vegetace a zlatavých pláží, oplahnut s modrou šaty moře, Podgora je turistická a přírodní oáza vašých pastýřských snů.
  V její dlouhé historii, od antické doby dodnes v Podgoře se žilo s mořem a pro moře, nikdy aniž je dotčen jedinečný soulad, který pochází z její rozmanitosti. Prostřednictvím souladem hory, která už skrývá tajemství starodávných vesnic, terasovitých vinohradů, olivových háji a pastvin, kteří jsou po staletí byl záloha Podgorské zdvořilostí a blahobytu, do širého moře, které přitahovalo generace jejích obyvatel, slavných námořníků a rybářů. Tato výzva moře je tedy hluboko vtisknut v temperamentu Podgorských lidí a zabudovaný do architektonického charakterů Podgory.

  Od doby dávných plachetnicí, kteří jsou odplavili za horizontem času, do moderní přístavy kolem které je Podgora vybrousila své kamene kotviště. Protože je Podgora pastýřská avantura připravena zodpovědět svým vašim nárokům. Téměř století-stará tradice cestovního ruchu v Podgoře tedy není vnímána jako přítěž modernosti. Je to jen pokračování civilizace, přírodní prostředí, pobřežní a moří v stalé interakci. At’ už jste se rozhodli pro dovolenou v jednem z její známých hotelů nebo jste našly útočiště v jednem z apartmánů a penzionů. Vzájemné svým pohostinnostem a architektonickým prvkem v Podgoře zdědí dlouholeté zkušenost a šarm Středozemního moře. Mírná klima po celý rok je předpokladem pro zimní turistiku. Letní slunce a úkrytové pláže měst jsou přátelé s mořem, osadí pod horou povídají příběhy o klidu minulých epocha, zatím sportovní terény a plochy pro rekreaci, co znamena krasný odpočinak pro vaše vlastní tělo a mozek. Až ve stíně nějaké podgorského restaurace či hospody, chutí a vůní Podgore neodhalí své kulinářské bohatství, každodenní setkání Podgorské pohostinnosti.

  Cokoliv očekávaly od dovolené, Podgora je pravá volba. Bezpečná přístav vašich přaní. Zde ani moře nikdy neříka sbohem, vždy nashledanou.

 • Živogošće je umístěné na jižní částí Makarské riviéry v úpatí hory Biokovo.

  Skládá se jak z tři menších, vzájemně vzdálených sídlíšt´ – Porat - Mala Duba – Blato, umístěných podél pobřeží a také i ze starých osad u staré silnice. Vzdálené je 20 km od Makarsky, 80 km od Splita a 120 km od Dubrovníka.

  Živogošće je osídlené od ilyrských a římských dob, o čem svědčí ilirské hroby na vrcholu kopce Suzine a zbytky vil rustik v Malé Dubě a Blatu.

  Známý Liciniánov epigram – nejhežčí vzorek klasické literatury – z 474. roku před Kristem, sestavováný z 16 latinských heksametrů je vytesaný do kamene a nachází se u pramene Pokrivenice na pobřeží moře. Římský kvestor Licinián oslavuje tento pramen «sladké vody», která i do dnes teče na tom místě.

  O sídlíšti Živogošće první zmíňky jsou z poloviny 13. století.

  Živogošský františkánský klašter, založen v roce 1616, byl více století středískem duchovního života a písemněctví tohoto kraje, z bohatou knihovnou a uměleckým dílem velké hodnoty. Místo dostává dnešní formu v posledních čtyřicet let kdy začíná i význámější vývoj turizmu v těchto krajích.

  Olivové háje a borové lesy, které vyrostly nad plážemi s drobným štěrkém, 6 km spojitých pláž, čisté a neznečištěné moře a vrchol Sutvid 1155 m jsou krásy přírody, které jsou umístěné na úpátí vysoké hory a tím způsobem poskytujou turistům zvláštní zážitek a také požitek z pobytu.

 • Markarská riviéra ve střední Dalmácii je oblíbenou turistickou destinací a jedná se asi o 50 km dlouhý přímořský pás pod horou Biokovo od Brely po Živogosće. Jejím středem je město Makarska, které dalo jméno i riviéře. Celé pobřeží, tedy včetně města, je typické bujnou vegetací borových a olivovníkových hájů. Záliv, v němž se město nachází, je chráněn z jedné strany poloostrovem sv. Petra a z druhé mysem Osejava, takže zdejší oblázkové pláže a relativně klidné moře poskytují ideální podmínky ke koupání. Charakteristická je rovněž silueta skal, tyčících se nad městem a zátokou. Lokalitu původně osídlili Římané, kteří ji rovněž dali jméno – Muicurum, poté ji osídlili Slované, Turci, Benátčané. Centrem města je moderní část s náměstím Bratra Andreje Kačiće-Miošiće a pak dvě pobřežní promenády, lemované množstvím hotelů, restaurací a barů. Ve starém městě, které se rozevírá směrem k pobřeží, najdete dva kláštery. Jednak klášter sv. Filipa Neri s fragmenty pocházejícími ještě z dob římské říše a františkánský klášter, kde dnes sídlí muzeum měkkýšů. Makarska nabízí krom koupání rovněž další varianty sportovního vyžití, ať už nejrůznější vodní sporty nebo pěší túry na nedalekou horu Biokovo.

 • Ostrov Hvar, král mezi dalmatskými ostrovy, byl známý od antiky svou důležitou strategickou a námořní polohou, bohatou vrstevnatostí historických období, kulturními a přírodními památkami a literaturou.
  Díky mírnému podnebí, teplým zimám a příjemným létům je hostitelem četných hostů, vědců a nahodilých návštěvníků, které přitahuje velkolepá středomořská příroda, bohatá tradice a noční život. Hvar je dnes považován za jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě.
  V poslední době přijíždějí také celebrity, aby viděli, oč se tu jedná.
  Oddělení od pevniny může být někdy handicap, taktéž však poskytuje ochranu před továrními komíny, ucpanými silnicemi a podobnými věcmi, které, bohužel, přicházejí s civilizací.
  Místo toho jsou zde rozlehlá levandulová pole, staré olivovníky a vinohrady, v jedinečné harmonii člověka a přírody.
  Je tu víno a olivy, a tak host, který se chce přiblížit přírodě, raději odejde do malého Hvarského sklípku, než do nejluxusnější restaurace.
  Vyzkouší pravé domácí víno místo proslulého šampaňského, zazpívá si starou ostrovní píseň a zapomene na každodenní rutinu.
  Každý host je tu skutečně Hostem.
  Během času a života na ostrově se zde zachovala oáza kultury, svědectví identity. Bez ohledu na to, co hledáte na své dovolené, najdete to zde; noční život a architektura kosmopolitního města Hvaru, výlety lodí na Paklené ostrovy, písčité pláže vedle Jelsy, spojení antického a moderního ve Stari Gradu, rajské pláže pod borovými háji Zavale, exotika jižních svahů ostrova v místech Ivan Dolac, Sveta Nedjelja a Milna, prostředí "malých Benátek" ve Vrbosce , jízda přes levandulová pole kolem Gdinje, Zastražišće a Bogomolje, klidné skryté zátoky kolem Sućuraje , jsou jen malou částí zážitků, které Vás tu čekají.Bohaté kulturní a historické dědictví Hvaru, které se datuje od prehistorické doby, jedinečná gastronomie, překrásné pláže a zátoky, křišťálově čisté moře, kvalitní soukromé ubytování v apartmánech a pokojích v soukromých domech, hotely, ochota domácích lidí jsou zárukou dovolené, kterou nezapomenete.