Ljepota Parka Prirode Biokovo

Vrijeme u Makarskoj rivijeri, između ostalog, daje vam mogućnost posjetiti područje netaknute prirode, što svakako ne propustite. Neka vaš smještaj u Makarskoj, Baškoj Vodi ili Promajni biti prilika da doživite prekrasan pogled, svjež planinski zrak i upoznati pravi biljni i životinjski svijet parka prirode BIOKOVO.

Park prirode Biokovo je jedan od 11 parkova prirode u Hrvatskoj. To uključuje planinski masiv Biokovo. Park obuhvaća regije Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Zagvozd, Šestanovac i Zadvarje.

Biokovo Massif

Mount Biokovo

Najviši vrh parka je sveti Jure s 1762 metra nadmorske visine koji je ujedni i najviši vrh planine Biokovo i treći najviši vrh u Hrvatskoj.
U sklopu parka nalazi se Botanički vrt Kotišina, koji je utemeljio dr. fra Jure Radić, te zidine velikog Kaštela.

Park prirode meta je brojnih turista (50.000 godišnje) zbog prekrasnih krajobraza i vidikovaca. Popularan je među planinarima, speleolozima, biciklistima i svim ljubiteljima prirode.

Na Biokovu prevladavaju biljke koje su se prilagodile strmim krševitim i ogoljenim terenima. Biokovo je dom mnogim ugroženim biljkama, kao što su:

– velecvjetni rožac
– crvena vratiželja
– trobridi sijedac
– malocrveni kaćun
– portenšlagova zvončica
– modro lasinje
– patuljasto (Biokovsko) zvonce

Biokovo nature

Edraianthus pumilio – can be found exclusively on Biokovo

Iako je planina na prvi pogled ogoljela, bez previše života, na njoj su pronađene brojne životinjske vrste. Poznato je 87 vrsta kornjaša. Zabilježeno je preko 220 vrsta leptira, među kojima i endemični Dalmatinski okaš.

Velik broj endema nalazi se u podzemnoj fauni. Do sada je utvrđeno da u brojnim špiljama i jamama živi oko 120 špiljskih organizama, od kojih je polovica endema. Neke od 25 vrsta koje su nađene samo na Biokovu su relikti (živi fosili). Biokovo je jedan od centara endemizma u Hrvatskoj.
Biokovo nema stalna jezera, ali su prisutne podzemne vode i krški izvori.

Područje je poznato po zmijama. Neke od zaštićenih vrsta su obična bjelica, crvenkapica, kravosas, šara poljarica, šilac, smuklja, zmajur, crnokrpica i bjelouška. Jedna od najpoznatijih otrovnica je poskok.

Biokovo view

If you are lucky, you might encounter Mountain Goats

Područjem planina gnijezde se i neke od rijetkih i ugroženih vrsta ptica. Suri orao, Zmijar i vjetruša kliktavka su strogo zaštićene prema Bernskoj konvenciji.
Često se mogu vidjeti Europski zec i Balkanska divokoza. Prisutni su i strogo zaštićeni vukovi.

Botanički vrt Kotišina nalazi se iznad sela Kotišina. Prostire se na nadmorskoj visini od 350 – 500 metara. Proteže se na 16,5 ha i nije uređeno u klasičnom smislu botaničkog vrta. U sklopu vrta je zabilježeno tristotinjak samoniklih biljaka pretežito mediteranskih i planinskih. Kroz vrt vodi nekoliko staza, a pojedine biljke su označene imenima svoje porodice i svojte. U blizini vrta se nalaze zidine velikoga Kaštela, utvrde iz 17. stoljeća.
Najpopularnije turističke destinacije su vrhovi Vošac i sveti Jure. Od ulaska u park, do vrha sveti Jure ide se Biokovskom cestom koja je duga 23 km. Do ulaza u park dolazi se Državnom cestom D512 (Makarska – Vrgorac).

Na vrhu Vošac pruža se prekrasan pogled s vidikovca Štrbine. Mogu se jasno vidjeti brojni otoci te veliki dio Makarske rivijere. Sa svetog Jure može se vidjeti 3 zemlje. Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Italiju (nakon kiše).